Privacy Policy

Deze website wordt beheerd door Merck nv/sa (“Merck”, “ons” of “wij”). Meer details kan men vinden hier.

Met deze verklaring van gegevensbescherming leggen wij u uit welke persoonsgegevens verwerkt worden voor welke doeleinden.

1. Welke gegevens verwerken wij en met welk doeleinde?

a) Welke soort gegevens verzamelen wij wanneer u op onze website surft1:

Over het algemeen identificeren wij geen gebruikers die slechts browsen op onze website. De browsegegevens die wij verzamelen bevatten de naam van de internet serviceprovider, de website van waar u toegang gekregen hebt tot onze website, de Merck website die u bekeken hebt, tijdelijk uw volledig IP-adres en de datum en duur van uw bezoek

b) U de diensten bezorgen waar u om verzocht hebt

Voor sommige diensten op deze website vragen wij informatie van u zoals uw naam of email adres. Wij gebruiken uw gegevens om u toegang tot onze website en tot de diensten waar u om verzocht hebt te bezorgen zoals toegang tot onze materialen, vragen beantwoorden over onze producten of u nieuwsbrieven versturen gebaseerd op uw keuzes.2 Wij kunnen eveneens de inhoud individualiseren gebaseerd op de informatie die wij hebben verzameld over u.3

c) Wettelijke verplichtingen en handhaving

In sommige gevallen hebben wij een wettelijke verplichting om persoonsgegevens te verwerken. Een typisch voorbeeld is de verwerking binnen het toepassingsgebied van de zogenaamde geneesmiddelenbewaking, d.i. de verplichting om gegevens te onderzoeken en te delen wanneer de potentiële bijwerkingen van geneesmiddelen bekendraken.4

Waar nodig, kunnen wij uw persoonlijke gegevens eveneens gebruiken om onze derde-partijrechten te handhaven (zoals auteursrechtenschendingen).5

d) Algemene statistieken, websitebeveiliging:

Wij gebruiken de browsegegevens van onze gebruikers om geaggregeerde statistieken op te stellen (zodat de statistieken geen gegevens van een enkele gebruiker tonen maar slechts over het verzamelde aantal gebruikers), om te leren want de gebruikers interesseert om onze websites en aanbiedingen te verbeteren. We gebruiken eveneens de browsegegevens om de veiligheid van ons aanbod te onderhouden of te herstellen of om technische defecten en fouten te detecteren en te herstellen.6

Wij verzamelen eveneens gegevens over de locatie van de toestellen die onze website bereiken voor statistische doeleinden (statistieken van waar bezoekers onze website bereiken, enz.); u kan de toestemming hiervoor controleren via de browserinstellingen.7

e) Sociale Plug-ins:

Onze website gebruikt sociale plug-ins (“plug-ins”) van sociale netwerken (b.v. Facebook). Plug-ins worden gebruikt om inhoud van onze website te delen met andere gebruikers van sociale netwerken of om zo’n inhoud te benadrukken. Wanneer u onze website bezoekt, zijn de plug-ins niet volledig geïntegreerd in de site (de zogenaamde “Shariff solution”). Dit zorgt ervoor dat een connectie slechts wordt gemaakt met de sociale netwerkprovider wanneer u klikt op de plug-in knop. Eens de connectie gemaakt is, hebben wij geen invloed over het type en de reikwijdte van de gegevens die de provider verzamelt en verwerkt; voor meer informatie hierover, gelieve de provider zijn gegevensbeschermingsinformatie te raadplegen.

2. Cookies en Tracking

a) Cookies:

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website toe te staan en te vergemakkelijken (b.v. om de presentatie of weergave van land-specifieke inhoud weer te geven (b.v. in uw nationale taal)).8 U kan cookies uitschakelen of blokkeren in uw browser software; dit kan echter resulteren in beperkingen met betrekking tot het gebruik van deze website. Naast cookies gebruiken wij eveneens andere web-technologieën zoals pixel tags, web beacons of clear GIFs (hierna eveneens aangeduid als “cookies”) voor de hierboven vermelde doeleinden.]

Meer informatie:

  • “Cookies” zijn kleine tekstbestanden die onze websites toestaan om informatie op uw computer op te slaan en later terug op te halen (b.v. wanneer u onze website opnieuw bezoekt later). Het gebruik van cookies, bijvoorbeeld, staat onze websites toe de taal te “onthouden” waarin wij onze inhoud aan u mogen voorstellen.

Een onderscheid wordt gemaakt tussen vereiste cookies, d.i. cookies die noodzakelijk zijn om technische redenen (b.v. om een login toe te staan) en analytische cookies, d.i. cookies die gebruikt worden met als doel het meten van het online publiek.

Google Analytics:

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse-dienst bezorgd door Google Inc. (“Google”) om “analytische cookies” op te slaan op uw toestel.9 Dit betekent dat informatie over gebruikers en het gebruik van onze website overgedragen wordt naar Google en verwerkt voor onze rekening met als doel het opstellen van rapporten over website-activiteit, web-bezoeken en bezoekers te meten en gelijkaardige diensten te leveren voor ons. Dit houdt eveneens de overdracht van uw IP-adres in, maar dit zal niet samengevoegd worden met andere gegevens van Google. Bovendien zal het verkort worden (meestal binnen de Europese Unie) en slechts opgeslagen door Google in een verkorte vorm. Voor opslag binnen de Verenigde Staten biedt Google’s zelf-certificatie in overeenstemming met de Privacy Shield een afdoende niveau van databescherming.Google Analytics:

U kan bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens voor deze doeleinden door een browser plug-in te installeren (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) en u kan het activeren door middel van de volgende link: Google Analytics deaktivieren

Meer informatie:

De volgende informatie zal overgedragen en verwerkt worden : informatie over de gebruikte apparaten (b.v. operating system, toesteltype, browser, schermresolutie), over de oorsprong van de gebruikers (bijvoorbeeld de taal alsook de stad en het land waar de gebruiker van de website vandaan komt en de website via waar de gebruiker ons bereikt heeft, IP-adres) en het gebruik van onze websites (b.v. onze Merck website die geopend is en de inhoud waar toegang toe gezocht is alsook de datum en duur van het bezoek).

b) Adobe Analytics:

Deze website gebruikt Adobe Analytics, een webanalyse-dienst bezorgd door Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”) om “analytische cookies op te slaan op uw toestel. Dit betekent dat de informatie over gebruikers en het gebruik van onze website overgedragen wordt naar Adobe en verwerkt wordt voor onze rekening met als doel het opstellen van rapporten over website-activiteit, web-bezoeken en bezoekers te meten en gelijkaardige diensten te leveren voor ons. Dit houdt eveneens de overdracht van uw IP-adres in, maar dit zal niet samengevoegd worden met andere gegevens van Adobe. Bovendien wordt het gepseudonimiseerd voor de geolocalisatie en vervangen door een generisch IP-adres voor de opslag.

U kan bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens voor statistische doeleinden door gebruik te maken van de volgende link (“Gebruik van Adobe Marketing Cloud door onze business klanten” afdeling): http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

3. Ontvangers van de persoonsgegevens; gegevensoverdracht naar derde landen

Meer informatie:

De volgende informatie zal overgedragen en verwerkt worden :Informatie over de gebruikte apparaten (b.v. operating system, toesteltype, browser, schermresolutie), over de oorsprong van onze gebruikers (bijvoorbeeld de taal, alsook de stad en het land waar de gebruiker van de website vandaan komt en de website via waar de gebruiker ons bereikt heeft, IP-adres) en het gebruik van onze websites (b.v. onze Merck website die geopend is en de inhoud waar toegang toe gezocht is alsook de datum en duur van het bezoek).

a) Nadelige gevolgen of handhaving van rechten

Indien wij ons bewust worden van potentiële gevallen van nadelige gevolgen aan een van onze producten zijn wij wettelijk verplicht om de relevante informatie te documenteren en te delen, met inbegrip van persoonlijke informatie met autoriteiten wereldwijd en, waar noodzakelijk voor verdere beoordeling, de rapporterende partijen te contacteren.
Om onze rechten te kunnen handhaven of om onze rechten en de rechten van derde partijen te kunnen beschermen, mogen wij contact opnemen met de houders van zulke rechten, adviseurs en autoriteiten.

b) Externe serviceproviders voor gegevensverwerking:

Wij gebruiken serviceproviders die ons ondersteunen om onze diensten te leveren. Deze serviceproviders verwerken slechts gegevens in overeenstemming met de bevelen en onder het gezag van Merck en exclusief voor de doeleinden beschreven in deze privacy policy.
Merck zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te verzekeren dat de gegevens die u bezorgt voldoende beschermd zijn in overeenstemming met de verplichtingen van de wetten inzake gegevensbescherming van de Europese Unie bij wijze van Standard Contractual Clauses goedgekeurd door de Europese Commissie.

c) Gegevensoverdracht naar de ondernemingen van de Merck groep

“Als deel van een wereldwijde groep ondernemingen betrekken wij andere ondernemingen van Merck die ons ondersteunen met hosting en administratie. Deze groep ondernemingen verwerkt de gegevens enkel voor de doeleinden uiteengezet in deze Privacyverklaring.”

4. Gegevensretentie

Wij bewaren gegevens voor de duur die noodzakelijk is voor de vervulling van de dienst die verzocht is door u. Wanneer u zich bijvoorbeeld inschrijft voor een nieuwsbrief, zullen wij de geassocieerde gegevens tenminste opslaan tot u zich uitschrijft.

Gegevens die verzameld worden tijdens het surfen op onze website en die juridisch kunnen beschouwd worden als persoonsgegevens (zoals het volledige IP-adres) wordt bewaard voor een duur van 7-14 dagen, tenzij een redelijk verantwoorde gebeurtenis een langere bewaarperiode rechtvaardigt (b.v. omwille van een hacking aanval).

Gegevens zonder enige persoonlijke identificeerbare informatie kan permanent bewaard worden.

5. Gegevensbeschermingsrechten en contact

a) Algemene rechten:

U kan om informatie verzoeken over de gegevens die bewaard worden over u en u hebt het recht om de gegevens te ontvangen in een gestructureerd en door gewoonlijk gebruikte machines leesbaar formaat. Bovendien kan u in gerechtvaardigde gevallen verzoeken om de verwijdering, verbetering of beperking van uw gegevensverwerking. Als uw persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de EU dat onvoldoende bescherming biedt, kan u om een kopie van het contract verzoeken dat een geschikte bescherming van uw persoonsgegevens toepast.

b) Recht op bezwaar:

Bovendien kan u in gerechtvaardigde gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken gebaseerd op ons gerechtvaardigd doel (dit is het geval als de wettelijke basis art. 6 f) GDPR is, zoals aangeduid in de voetnoten). Dit is in het bijzonder van toepassing op de verzameling van uw gegevens voor statistische metingen van het web-publiek door GOOGLE ANALYTICS.

c) Intrekking van uw toestemming:

Wanneer u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website, kan u steeds uw toestemming intrekken op elk ogenblik met toekomstig effect.

d) Contact person:

Om deze rechten uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met onze data protection officer via email: data privacyofficer-belgium@merckgroup.com. Bovendien kan u in geval van bezorgdheid contact opnemen met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, die voor ons Commision for the Protection of Privacy, Rue de la Presse 35, 1000 Brussels, tel. : +32 (0)2 2744800, email : commision@privacycommission.be is.

Gegevensbeschermingsverklaring vanaf Avril 2019.

1. Wettelijke grondslag: Art. 6 (1) f) Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR").
2. Wettelijke grondslag: Art. 6 (1) b) GDPR.
3. Wettelijke grondslag: Art. 6 (1) f) GDPR.
4. Wettelijke grondslag: Art. 6 (1) c) GDPR.
5. Wettelijke grondslag: Art. 6 (1) f) GDPR.
6. Wettelijke grondslag: Art. 6 (1) f) GDPR.
7. Wettelijke grondslag: Art. 6 (1) f) GDPR.
8. Wettelijke grondslag: Art. 6 (1) b) GDPR.
9. Wettelijke grondslag: Art. 6 (1) f) GDPR.
U kan meer informatie vinden over de gebruikersvoorwaarden en privacy voor Google Analytics op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/.
10. Wettelijke grondslag: Art. 6 (1) f) GDPR.